I 2014 var varmepumpesalget lavere enn ventet på grunn av at strømprisene var lave og vannmagasinene var fulle. Strømprisene er fortsatt ikke på et veldig høyt nivå. Men i følge flere spådommer fra eksperter i media de siste ukene, kan man forvente en stigning på opp mot 30 prosent de kommende årene. Dette mellom annet på grunn av innføring av smarte strømmålere og høyere nettleie. Videre er det ventet at det blir mer eksport av strøm, som vil være med å øke prisen. Dette kombinert med andre faktorer, vil trolig være med på å drive opp salget av varmepumper de kommende årene.

– Innen 2020 skal det skiftes ut 60.000 oljefyrte anlegg, så her ligger det et veldig stort potensiale. Vi vil nok se at salget kommer til å øke når denne fristen nærmer seg. Dette handler jo ikke bare om påbud heller. Det viser seg at huset blir mer verdt og lettere å selge om det har et vannbasert varmepumpeanlegg i stedet for oljefyr. Den nye avgiften på 12 prosent på fyringsoljen vil også drive opp interessen. Her får man jo også 25.000 kroner i tilskudd. Slike anlegg er som å ha en seddelpresse i kjelleren, sier styreformann i Norsk Varmepumpeforening (Novap), Gunnar Solem til TU.no.

Med tanke på at det er forventet en økning i strømprisene de kommende årene, så kan man basert på tidligere erfaringer at varmepumpesalget vil øke. Folk retter rask fokus på muligheter som kan være med å redusere utgiftene og gi bedre komfort. Spesielt om strømprisøkning kommer i fokus fremover. Økte strømpriser og pålegg om utskifting av gamle oljefyrer og anlegg vil trolig være med på å drive salget av varmepumper fremover.