Kartlegg behovet
Det første man bør tenke over ved kjøp av en varmepumpe er behovet man har. Størrelsen på boligen og det årlige strømforbruket vil avgjøre hvilken type varmepumpe en bør velge. Om man har tilgang på vannbåren varme fra før i huset eller om man skal bygge nytt hus vil også være avgjørende faktorer. Hvor en bor i landet og hvilket klima man har er også en viktig faktor. For de fleste er Luft / Luft varmepumper det beste valget.
Størrelsen på boligen din sett opp mot kapasiteten på varmepumpen er en viktig faktor som man må vurdere nøye.

Kvalitet
Velg en varmepumpe av kjent fabrikat. Ukjente merker viser seg å ikke takle det Norske klimaet og har vesentlig kortere levetid. Pass på at varmepumpen har varmekabel i bunnpanne og samt dreneringskanal. Uavhengige tester viser at det er store forskjeller på kvaliteten og effektiviteten på varmepumpene. Det kan skille opp mot 1200 kWh i årlig strømbesparelse mellom de dårligste og de beste varmepumpene innenfor luft til luft modellene. Det kan utgjøre hele kr 10 000,- i løpet av varmepumpens levetid. En må likevel se effektiviteten og strømbesparelsen opp mot innkjøpsprisen på varmepumpen.

Klimaet viktig faktor for valget
Klimaet der du bor bør være med å avgjøre valget av hvilken varmepumpe du velger. Hvis du bor i et mildt vinterklima så er deten liten besparelse mellom de billige og dyrere modellene, samt de som er test- tapere og vinnere. Hvis du bor i et mildt klima er det beste valget å velge en av de rimeligste modellene da forskjellen i strømbesparelsen mellom de rimelige og dyre modellene er marginal.

Montering
Det anbefales at fagfolk tar seg av monteringen av en varmepumpe. Ofte krever leverandøren at fagfolk monterer varmepumpen for at garanti og reklamasjoner skal gjelde. Vi anbefaler at du bruker samme firma for både kjøp og montering av varmepumpen. Da slipper du eventuelle tvister og ansvarsfraskrivelser hvis noen problemer skulle oppstå. En seriøs leverandør tilbyr ofte gratis befaring og kan være behjelpelig med å finne riktig plassering for din varmepumpe.