I januar 2015 oppdaterte ENOVA sine vilkår for støtte til kjøp av varmepumpe. De fleste husstander i Norge benytter seg av luft-til-luft varmepumper. Men det er i øyeblikket kun varmepumper for vannbåren varme som er støtteberettiget. ENOVA støtter energisparende tiltak som øker komforten, i følge deres hjemmesider.

Støtteordningen slik den er utformet er etterskuddsbasert. Det vil si at du selv må gjennomføre tiltaket, og deretter søke om refusjon av deler av utgiftene du har hatt til installasjonen av varmepumpen. Vi anbefaler at du går frem på følgende måte om du ønsker å søke støtte til energisparende tiltak i din bolig.

Les om de ulike støtteordningene på enova.no, og se hva du har krav på:

  • Gjennomfør energitiltaket
  • Ta vare på kvitteringene
  • Registrer ditt tiltak hos enova.no/enovatilskuddet

Størrelsen på støtten ligger mellom 10 000 kr og opp til et samlet beløp på 30 000 kr alt ettersom hva slags energisparetiltak du gjennomfører.