På våre sider har vi presentert flere tester og forskjellige resultat. De fleste testene er utført i Sverige, og som i Norge er dette et langstrakt land med forskjellig temperatur og klima. Det vi ser som et felles resultat er at hva som er den beste løsningen for hver enkelt husstand vil variere. Spesielt med tanke på oppvarmingsbehov, størrelsen på boenheten, temperatur og generelt klima.

Vår anbefaling er å kontakte en leverandør eller montør med lokalkunnskap om hva som fungerer i din landsdel. Det er også viktig å ha en lokal leverandør slik at man har trygghet i forbindelse med garantier og service. Vi anbefaler derfor at dere ser nærmere på vår oversikt av forhandlere.