De fleste er flinke å koble fra tv, data og andre elektriske apparater når det lyner og tordner ute. Men mange glemmer kanskje en av de dyreste apparatene som er tilkoblet strømnettet, nemlig varmepumpen.

Varmepumpen er nemlig like utsatt som vanlig elektronikk for lynnedslag. Og når de fleste har betalt i overkant av 20 000 kr eller mer for sin pumpe, så er det dumt å få den ødelagt. Oftest dekker forsikringen hoveddelen av dette. Men det er egenandel å ta hensyn til, og ikke minst må man tenke over alt arbeidet en utskifting vil medføre.

– Varmepumper er utsatt i tordenvær på lik linje med all annen elektronikk. De fleste av dem får strøm fra et innendørs eller utendørs kontakt. Da er det jo en smal sak å rett og slett trekke ut støpselet, forklarer Einar Gulbrandsen i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) til Dinside.

Forsikringsselskapet IF anbefaler at de som har varmepumpe installert skaffer seg overspenningsvern. Dette vil være med å gjøre mulighetene for skader på elektriske apparater mindre.