Mitsubishi Kirgamine FH kommer veldig bra ut i en test fra de svenske energimyndighetene. Spesielt interessant er det å se de store besparelsene som oppnås i boliger ved over gjennomsnittlig oppvarmingsbehov. Selskapet har følgende kommentar til undersøkelsen:

”Kirgamine FH oppnår gjennomgående sterke resultat, både når det gjelder varmeeffekt og års-varmefaktor. Varmepumpen har den største energisparingen i sin klasse for hus med større varmebehov av de som er testet hos Energimyndigheten.”