Luft til luft varmepumper er den vanligste formen for varmepumper. Grunnen til det er at prisen er gunstig og besparelsen ganske stor. Det mange ikke vet, er at det finnes andre alternativer som gir ennå større besparelser på forbruk og ikke minst sparer miljøet mer. Noen av de mest effektive løsninger er berg og jordvarme.

Bergvarme og jordvarme er i utgangspunktet to forskjellige ting, men de er veldig like praksis.Hvis man skal hente opp varme fra berg, så borer man hull til en slange som man fyller med frostveske. Hvis man ønsker jordvarme så må man grave ned en slange i jorden eller myren.

Disse løsningene gir en ekstrem gevinst i forhold til besparelser som nevnt innledningsvis men til forskjell fra f.eks en toppmodell som en Kirigamine Hara så koster en slik installasjon mellom 150 000,- og 300 000,-. Det gjør at selv om du sparer veldig mye på å installere en slik type pumpe så vil investeringen din være større og ta lenger tid å betale ned.

Det finnes heldigvis støtteordninger for varmepumper fra ENOVA som kan hjelpe litt på, men i hovedsak så må du regne med å bruke mer penger til å starte med. Det er dog ingen tvil på at dette er eventuelt penger som kommer både deg selv og miljøet til gode.

Bruk skjemaet vårt i margen og innhent tilbud fra flere aktører på installasjon av din varmepumpe!