IF Skadeforsikring går nå ut og advarer mot varmepumper av lav kvalitet, ofte kjøpt i fra utlandet. Dette i kombinasjon med at mange velger å montere varmepumpen selv, fører nå til en sterk økning i innmeldte skader til forsikringsselskapet.

– Tusenvis av disse varmepumpene er av så dårlig kvalitet at de slutter å virke etter en tid. En annen feil mange gjør er å montere pumpen selv uten å følge bruksanvisningen, opplyser Trond Anfinsen i If. Han er leder for skadesenteret, og har etter hvert fått mer og mer erfaring med den type meldinger fra kundene. De dårlige varmepumpene svikter ofte før det går fem år, og det kundene eventuelt sparer på å kjøpe en billig pumpe fra en leverandører som ikke er NOVAP-autorisert, kan ofte føre til mye bry og et svært dårlig økonomisk regnestykke. Spesielt om uhellet er ute eller om man må kjøpe en ny etter kort tid.

Varmepumper dekkes i utgangspunktet av villaforsikringen. Men dette gjelder først og fremst skader påført av ytre faktorer, som til dømes lynnedslag eller andre elektriske fenomener. Flere og flere får nå avslag på erstatningskrav fordi de har montert pumpen selv og ikke har brukt fagfolk. Om forsikringsselskapet finner at det er utført feilmontering, kan man altså vente seg blankt avslag og man vil måtte regne med å dekke utgifter skadene har påført selv.

– En feil mange gjør er å kjøpe varmepumpe hos mer eller mindre useriøse forhandlere, på supermarkedet, eller ved å importere direkte selv. Ofte står da kjøperen for monteringen selv også. Folk bør holde seg unna varmepumper til noen få tusenlapper, sier Anfinsen.

Skadesenterlederen forteller videre at de som får erstattet sine tap, har en ting felles.
– De som fikk erstatning oppfylte kravene om ytre påvirkning. Det er også et mønster at dette er varmepumper av god kvalitet, kjøpt av seriøse aktører, sier han.

Varmepumper må tåle nordiske forhold
– Varmepumper kan brukes til både oppvarming og kjøling. Alle kan brukes til kjøling, men ikke alle er like gode til oppvarming i et nordisk klima, med ned mot 20 minusgrader, sier daglig leder Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening.

I følge de fleste fagfolk, så bør man unngå pumper som koster under 22 000 kr inkludert montering. Da tar man en risiko og kan få pumper som ikke er tilpasset det behovet man egentlig har for oppvarming. Og da kan også strømregningen bli dyrere.

En undersøkelse i Sverige viser at det er varmepumpen Nordic Inverter som har fått flest skademeldinger hos forsikringsselskapene. Dette er også den samme varmepumpen som kom best ut i testen fra Folksam, som er det samme som Forbrukerådet i Norge. Om det er sammenheng mellom mange solgte varmepumper av dette merket eller om det er kvaliteten som er problemet kommer ikke frem i tallmaterialet.

Varmepumpeguiden.no anbefaler alltid at man kjøper varmepumpe hos en NOVAP-autorisert leverandør for å ha alle garantier, sikkerhet mot eventuelle skader og ikke minst får en varmepumpe som er tilpasset det behovet man har for oppvarming. På den måte får man også den laveste strømregningen.