Hvordan fungerer luft/vann varmepumper?
Hvis du skal bygge ny bolig eller har en bolig medmed vannbåren gulvvarme kan luft/vann varmepumpe være et godt alternativ. En luft / vann varmepumpe henter varmen uten i fra og varmer opp boligen via vannbåren gulvvarme eller radiatorer. Varmen brukes både til oppvarming av boligen og oppvarming av tappevann. Fordelen med vannbåren varme er at det gir jevnere temperatur og også bedre varme. Du har også mer fleksibilitet i forhold til valg av oppvarmingskilde. Disse varmepumpene består av en innedel tilknyttet varmtvannsberederen og en utedel. Disse delene går det rør mellom. Innedelen plasseres ved en fordeler.

Økonomi
En luft/vann varmepumpe gir deg større besparelse i energibruk enn en luft / luft varmpepumpe, men investeringskostnaden er også betydelig høyere. Luft / vann varmepumpene begynner på ca kr 50 000,- Disse varmepumpene gir deg ca 3-4 ganger så mye varme som strøm du tilfører den. Disse varmepumpene har en levetid på ca 15 år noe som tilsier at investeringen er nedbetalt i løpet av 5-9 år. Hvis du har et energiforbruk som er høyere enn 25 000 kwh pr år så bør du vurdere en luft / vann varmepumpe. Det gir også en stor helsemessig effekt på innemiljøet. Norges astma- og allergiforbund annbefaler vannbåren varme.

Fordeler med luft/vann varmepumpe
Lavere investeringskostnad enn en vann / vann varmepumpe.
Større strømbesparelse enn en luft / luft varmepumpe.
Bedret inneklima.
Gir en god varmefordeling og jevn temperatur.
Små investeringskostnader hvis du allerede har vannbåren varme.
Varmekilden som er uteluft er tilgjengelig over alt.

Ulemper med luft / vann varmepumpe
Ikke egent når det blir mange kuldegrader og man får da behov for tilleggsvarme.
Kortere levetid enn vann / vann varmepumper.
Avriming nødvendig ved kuldegrader noe som reduserer effektiviteten.
Kan få redusert levetid ved mye dårlig og fuktig klima.
Varmepumpene støyer litt.