Salget av varmepumper økte med 12 prosent i fjor. Blant rekkehus og eneboliger har hele 55 prosent valgt å investere i varmepumpe, i følge Prognosesenteret.

Men det er også flere andre årsaker som ligger til grunn for en salgsøkning av varmepumper. Flere av varmepumpene som ble installert tidlig er nå begynt å bli gamle og må skiftes ut. Dette er en av de største driverne. De som har hatt varmepumpe i 10-15 år har blitt vandt med å ha en jevn og komfortabel varme i huset, og ønsker og fortsette med dette selv om det må en ekstra investering til. Det positive for disse er at de nå får en mer effektiv og bedre pumpe, og at det er enklere og billigere å installere når det er lagt opp til det fra før.

Det er også en tendens til at flere og flere velger å ha mer enn en varmepumpe i huset. Mens de før hadde bare i hovedetasjen, så er nå tendensen at det i andre runde blir utvidet til å bli en pumpe i hver etasje.

Ellers er det også vekst i hyttemarkedet. Rundt åtte prosent av salget gikk til dette segmentet.
– Mange norske hytter har stor komfort med innlagt vann som gjør at den må ha en viss oppvarming om vinteren. Noen hytter bruker parafin til oppvarming, og for de fleste vil dette ikke være lov etter 2020, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i NOVAP til Teknisk Ukeblad.

I yrkesbygg ser man en utvikling som går mot luft-til-vann pumper og pumper basert på bergvarme. Og det er ventet at det blir større investeringer i denne delen av markedet i årene fremover.