EU har innført krav om at varmepumper må tilfredsstille minstekrav til energieffektivitet for å få sertifisering. De produsentene som ikke klarer å komme over minimumsmål vil dermed miste CE-sertifiseringen og dermed bli forbudt å selge eller importere til de fleste land i Europa.

Dette vil føre til at varmepumper med lav kvalitet vil forsvinne fra markedet. Målet til EU er få økt innovasjon og utvikling på feltet slik at bransjen kan være med på minske energibehovet i unionen.


Graderingen vil være delt i tre; A+, A++ og A+++. Dette karaktersystemet vil være ferdig innført i 2019, og være en god pekepinn for forbrukere som skal kjøpe varmepumpe. På denne måten vil EU hjelpe befolkningen å spare strøm når de velger varmepumpe.

EU har delt Europa inn i tre soner; nord, midt og sør. Foreløpig er dette obligatorisk i landene i midt-sonen. Men vi ser allerede at klassifiseringen er i bruk her i landet selv om enda ikke er påbudt.

Det er uansett positivt at de dårligste varmepumpene blir luket ut av markedet. Dette er nok til de beste både for publikum og strømforbruket.