Norsk Varmepumpeforening ( Novap ) er kritisk til en undersøkelse fra SSB som hevder at husholdninger med varmepumpe holder en høyere inntemperatur, og dermed oftest ikke sparer strøm på å investere i varmepumpe.
– Undersøkelsen fra SSB tar utgangspunkt i snittmålinger. Dette kan lett gi feil resultat. Man burde heller ta en før og etter sjekk på de husholdningene som installerer varmepumpe og se på endringen i forbruket. Dette er den beste måten å gjøre en god måling på om varmepumpe reduserer forbruket, heter det i konklusjonen fra NOVAP.

NOVAP støtter seg på en undersøkelse Nord-Trøndelagsforskning som tar for seg 466 husstander. I snitt sparte disse 5116 Kwh strøm hvert år. Undersøkelsen har også inkludert data om temperaturforhold, og dette er en faktor som svært utslagsgivende. Videre viser det seg også at husholdninger som investerer i varmepumpe kutter mye ned på vedforbruket, og dette var det ikke tatt hensyn til i undersøkelsen til SSB. Så hus og leiligheter med varmepumpe velger heller å ha en jevn temperatur hele tiden fremfor å fyre i de kaldere periodene. I denne sammenheng må også utgiftene til ved tas inn om regnestykket skal være korrekt.

SSB sier en kommentar til Teknisk Ukeblad, som først hadde saken, at det hadde vært interessant med en bredere undersøkelse der man undersøkte andre faktorer som påvirket strømforbruket. Dette ettersom eneste faktor for deres undersøkelse var om det var montert varmepumpe eller ikke.

– Det er nemlig svært mange faktorer som påvirker strømforbruket og disse varierer både mellom husholdninger og over tid. Det hadde vært interessant å studere de samme husholdningene over tid, men i en slik analyse kan man ikke forutsette at alle andre faktorer enn varmepumpe er konstante, sier forsker Bodil Larsen.